نماینده فروش شوید…

امکان نمایندگی فروش در سایت فراهم گردیده است . این نمایندگی شامل فروش کلیه وی پی ان ها از جمله Kerio , OpenVPN ,PPTP و نیز سوریس هوشمند میباشد.
لازم به توضیح است ، دریافت نمایندگی در ماه اول تنها با نصف بها یعنی ۳۰۰۰۰ هزار تومان بوده و در صورت عدم رضایت تا ۷ روز پس از دریافت قابل بازگشت میباشد.
جهت دریافت و توضیحات بیشتر با ایمیل تماس بگیرید.