اترنت چیست؟ تعریف – خرید

اترنت Ehternet چیست؟

به طور گسترده ای از تکنولوژی شبکه های محلی (LAN) استفاده می شود. به عنوان استاندارد ۸۰۲٫۳ توسط IEEE تعریف شده اسست، روش دستیابی اترنت مورد استفاده برای اتصال کامپیوترها در یک شرکت یا خانه شبیه به ارتباط یک کامپیوتر با مودم برای دستیابی به اینترنت است. در تمام کامپیوترهای امروزی اترنت ساخته شده است، و دستگاههای قدیمی را می توان به آن مجهز نمود. تقریبا هر مرجع به “اماده سازی شبکه ” ، “LAN  ” یا “اتصال LAN ” بر اترنت دلالت دارد.

اترنت سیمی و Wi-Fi  بی سیم است

اترنت برای اتصال به کامپیوتر از کابلها استفاده می کند؛ Wi-Fi همتای بی سیم آن است و هر دو تکنولوژی با هم استفاده می شوند.

۱۰/۰۰۰ و ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰

یک پورت اترنت ۱۰/۱۰۰ می تواند ۱۰ و ۱۰۰ مگابیت در ثانیه انتقال دهد، در حالیکه حداکثر سرعت یک پورت گیگا پیت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ میتواند ۱ گیگابیت در ثانیه باشد. اترنت بالاترین سرعت متداول بین دستگاههای ارسال و دریافت را استفاده میکند. اگرچه شبکه های گسترده (WANs) ممکن است اترنت ۱۰ گیگابیت بکارببرند، هیچ چیزی مثل یک پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰/۱۰۰۰۰ که همه چهار سرعت را پشتیبانی می کند وجود ندارد.

اترنت و پروتکل های TPC/IP

اترنت و TPC/IP با هم دیگر کار می کنند و پروتکل های تولیه در یک شبکه محلی را در بر دارند.

 

 

 

 

تاریخچه

توسط Robert Metcalfe  و David Boggs در Xerox PARC  در سال ۱۹۷۳ اختراع شد، اترنت در ابتدا کمتر از ۳ مگابیت در ثانیه اجرا شد. Metcalfe  به Digital Equipment Corporation  پیوست ، جاییکه او یک اقدام مشترک با Intel  و Xerox  برای همکاری های بیشتر را تسهیل کرد  ، و اترنت نسخه ۱ در سال ۱۹۸۰ نهایی شد. در سال ۱۹۸۳ با استاندارد ۸۰۲٫۳ IEEE  تایید شد.

حداکثر طول کابل اترنت ( از دستگاه سوییچ)

جفت پیچ خورده ( سیم فلزی)

۱۰Base-T        ۳۲۸ ft/100 m

۱۰۰Base-T        ۳۲۸ ft/100 m

۱۰۰۰Base-T        ۳۲۸ ft/100 m

فیبر نوری

MM  = فیبر چند حالته  SM = تک حالته

FOIRL MM             .۶ mi/1 km

۱۰Base-FL MM       ۱٫۲ mi/2 km

۱۰۰Base-FX MM       ۱٫۲ mi/2 km

۱۰۰Base-FX SM         ۶ mi/10 km

 

 

 

اترنت با استفاده از توپولوژی ستاره

star topology

تمام کامپیوترها به یک سوییچ مرکزی اتصال دارند که اجازه می دهد هر جفت فرستنده / گیرنده با سرعت کامل ( ۱۰ ، ۱۰۰، ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه انتقال بدهند. گاهی سیم کشی یدکی تلفن ، اما اغلب در سرعت های پایین تر استفاده  می شود.

 

سوییچ انترنت

این سوییچ Omnitron  پورتهای ۱۶  ۱۰/۱۰۰  و سوییچ های همه انواع اترنت را دارد،  به طور خودکار به بالاترین سرعت مشترک بین فرستنده و گیرنده می شود.

 

 

 

 

 

اترنت در همه جا

ethernet switch

 

ethernet every where

داخل یک قفسه تئاتر خانگی، این سوییچ اترنت NERGEAR  با سوییچ Omnitron   (در بالا) در فاصله ۶۰ پا دورتر ارتباط برقرار می کند. در اینجا به یک Fire TV ، Apple TV و جعبه های جریان Roku 3 ، به علاوه یک بازیکن Oppo Blu-ray  متصل شده.

 

www.pcmag.com/encyclopedia/term/42781/ethernet