آموزش فعال سازی ساکس در تلگرام

موبایل :
لطفا تلگرام رو باز کنید.لطفا در قسمت settings ، قسمت data and storage گزینه proxy رو انتخاب کنید.سپس سرور و پورتو مطابق چیزی که دریافت کردین وارد کنید.
یوزر و پسوردتونم وارد کنید و Use Proxy Settings رو روشن کنید. و به تلگرام برگردین.

کامپیوتر:
لطفا تلگرام رو اجرا کنید. در قسمت Settings ، قسمت Advance Settings رو به روی Connection type کلیک کنید.
گزینه TCP with custom socks5 رو انتخاب کنید . فیلد هارو مطابق چیزی که حین خرید بهتون ارائه شده وارد کنید و save بزنید.